Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

V/v Thi học phần 206A - Thực Hành Dịch 1 - Khóa 16A

Ngày 23/8/2008 . Các sv khóa 16A thi học phần 206A tại số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm .
Thời gian thi : 17h30 đến 20h 30 .
Các sv đóng học phí cho học phần kế tiếp

-- Ban điều hành cơ sở --